Inspectie / controle

Om uw produktie optimaal en uw produkten kwalitatief in goede staat te houden, is het belangrijk dat er een regelmatige controle plaatsvindt van de aanwezige apparatuur in de produktielijn.


Produkten ter beheersing van statische elektriciteit, kunnen bij slechte of geen werking tot productiestagnatie leiden en/of zorgen voor kwalitatief mindere eindproducten. In explosiegevaarlijke omgevingen is het essentieel dat de werking optimaal is om brand te voorkomen.

Middels visuele inspectie en meting kan snel een verminderde of geen werking worden aangetoond.

Jinnovation kan zelfstandig of samen met u een controle/inspectie van uw producten ter beheersing van statische elektriciteit doorvoeren.

Neemt u vrijblijvend contact op om hierover een afspraak te maken.


Daarnaast is het mogelijk om automatisch te controleren of aangesloten apparatuur ter beheersing van statische elektriciteit nog functioneert. Door een zogenaamde pre-warning is het mogelijk om een waarschuwing te krijgen voordat er problemen ontstaan in de productie.


levert daartoe de Hyperion serie met Smart Control Systeem.