Micro Las Apparatuur.


Reparaties aan Moulds komen veelvuldig voor. Zeker wanneer het om kritische producten gaat, is het essentieel dat de kleinste beschadigingen hersteld kunnen worden.

Met de Lase-1 van SST wordt middels een microscoop gelast, zodat zelfs de kleinste oneffenheden altijd gevisualiseerd worden.
Naast de Lase 1zijn de WS en Spot TIG alternatieven om de veelvoud aan toepassingen het hoofd te kunnen bieden.
Nadere informatie is te vinden op de website van de leverancier.